SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI

Prof.Dr. Sami ÖZCAN (Kafkas Üniversitesi Rektörü)

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof.Dr. Sami ÖZCAN(Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili)

SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin ÇALIK(Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

SEMPOZYUM SEKRETERLERİ

Arş. Gör. Ahmet EKİNCİ (Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Arş. Gör. Yusuf ÇINAR (Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin ÇALIK (Koordinatör)
Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT Öğr. Gör. Y. Fatih AKBAŞ
Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK Öğr. Gör. Muhammet KARA
Yrd. Doç. Dr. Ayhan HIRA Öğr. Gör. Yeliz ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Arş. Gör. Ahmet EKİNCİ
Yrd. Doç. Dr. Alparslan KARTAL Arş. Gör. Mahmut ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr. Habib ŞENER Arş. Gör. Yusuf ÇINAR
Yrd. Doç.Dr. M. Fatih KALIN Arş. Gör. Gülcan ABBASOĞULLARI
Yrd. Doç. Dr. Ercan CENGİZ Arş. Gör. Fatma SAĞLAM
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞAN Arş. Gör. Mustafa ARASOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Halil CELEP
Yrd. Doç. Dr. Murat SARIGÜL
Yrd. Doç. Dr. Coşkun ZEKİ